source: git/lib/Hungarian.isl

Last change on this file was 9990aab, checked in by Olly Betts <olly@…>, 19 months ago

Update Innosetup config for Innosetup 6.2.0

Most notably, the installer should now support installing as a
non-admin user.

  • Property mode set to 100644
File size: 22.3 KB
Line 
1; *** Inno Setup version 6.1.0+ Hungarian messages ***
2;       Based on the translation of Kornél Pál, kornelpal@gmail.com
3;       István Szabó, E-mail: istvanszabo890629@gmail.com
4;
5; To download user-contributed translations of this file, go to:
6;   http://www.jrsoftware.org/files/istrans/
7;
8; Note: When translating this text, do not add periods (.) to the end of
9; messages that didn't have them already, because on those messages Inno
10; Setup adds the periods automatically (appending a period would result in
11; two periods being displayed).
12
13[LangOptions]
14; The following three entries are very important. Be sure to read and
15; understand the '[LangOptions] section' topic in the help file.
16LanguageName=Magyar
17LanguageID=$040E
18LanguageCodePage=1250
19; If the language you are translating to requires special font faces or
20; sizes, uncomment any of the following entries and change them accordingly.
21;DialogFontName=
22;DialogFontSize=8
23;WelcomeFontName=Verdana
24;WelcomeFontSize=12
25;TitleFontName=Arial CE
26;TitleFontSize=29
27;CopyrightFontName=Arial CE
28;CopyrightFontSize=8
29
30[Messages]
31
32; *** Application titles
33SetupAppTitle=Telepítő
34SetupWindowTitle=%1 - Telepítő
35UninstallAppTitle=Eltávolító
36UninstallAppFullTitle=%1 Eltávolító
37
38; *** Misc. common
39InformationTitle=Információk
40ConfirmTitle=Megerősít
41ErrorTitle=Hiba
42
43; *** SetupLdr messages
44SetupLdrStartupMessage=%1 telepítve lesz. Szeretné folytatni?
45LdrCannotCreateTemp=Átmeneti fájl létrehozása nem lehetséges. A telepítés megszakítva
46LdrCannotExecTemp=Fájl futattása nem lehetséges az átmeneti könyvtárban. A telepítés megszakítva
47HelpTextNote=
48
49; *** Startup error messages
50LastErrorMessage=%1.%n%nHiba %2: %3
51SetupFileMissing=A(z) %1 fájl hiányzik a telepítő könyvtárából. Kérem hárítsa el a problémát, vagy szerezzen be egy másik példányt a programból!
52SetupFileCorrupt=A telepítési fájlok sérültek. Kérem, szerezzen be új másolatot a programból!
53SetupFileCorruptOrWrongVer=A telepítési fájlok sérültek, vagy inkompatibilisek a telepítő ezen verziójával. Hárítsa el a problémát, vagy szerezzen be egy másik példányt a programból!
54InvalidParameter=A parancssorba átadott paraméter érvénytelen:%n%n%1
55SetupAlreadyRunning=A Telepítő már fut.
56WindowsVersionNotSupported=A program nem támogatja a Windows ezen verzióját.
57WindowsServicePackRequired=A program futtatásához %1 Service Pack %2 vagy újabb szükséges.
58NotOnThisPlatform=Ez a program nem futtatható %1 alatt.
59OnlyOnThisPlatform=Ezt a programot %1 alatt kell futtatni.
60OnlyOnTheseArchitectures=A program kizárólag a következő processzor architektúrákhoz tervezett Windows-on telepíthető:%n%n%1
61WinVersionTooLowError=A program futtatásához %1 %2 verziója vagy későbbi szükséges.
62WinVersionTooHighError=Ez a program nem telepíthető %1 %2 vagy későbbire.
63AdminPrivilegesRequired=Csak rendszergazdai módban telepíthető ez a program.
64PowerUserPrivilegesRequired=Csak rendszergazdaként vagy kiemelt felhasználóként telepíthető ez a program.
65SetupAppRunningError=A telepítő úgy észlelte %1 jelenleg fut.%n%nZárja be az összes példányt, majd kattintson az 'OK'-ra a folytatáshoz, vagy a 'Mégse'-re a kilépéshez.
66UninstallAppRunningError=Az eltávolító úgy észlelte %1 jelenleg fut.%n%nZárja be az összes példányt, majd kattintson az 'OK'-ra a folytatáshoz, vagy a 'Mégse'-re a kilépéshez.
67
68; *** Startup questions
69PrivilegesRequiredOverrideTitle=Telepítési mód kiválasztása
70PrivilegesRequiredOverrideInstruction=Válasszon telepítési módot
71PrivilegesRequiredOverrideText1=%1 telepíthető az összes felhasználónak (rendszergazdai jogok szükségesek), vagy csak magának.
72PrivilegesRequiredOverrideText2=%1 csak magának telepíthető, vagy az összes felhasználónak (rendszergazdai jogok szükségesek).
73PrivilegesRequiredOverrideAllUsers=Telepítés &mindenkinek
74PrivilegesRequiredOverrideAllUsersRecommended=Telepítés &mindenkinek (ajánlott)
75PrivilegesRequiredOverrideCurrentUser=Telepítés csak &nekem
76PrivilegesRequiredOverrideCurrentUserRecommended=Telepítés csak &nekem (ajánlott)
77
78; *** Misc. errors
79ErrorCreatingDir=A Telepítő nem tudta létrehozni a(z) "%1" könyvtárat
80ErrorTooManyFilesInDir=Nem hozható létre fájl a(z) "%1" könyvtárban, mert az már túl sok fájlt tartalmaz
81
82; *** Setup common messages
83ExitSetupTitle=Kilépés a telepítőből
84ExitSetupMessage=A telepítés még folyamatban van. Ha most kilép, a program nem kerül telepítésre.%n%nMásik alkalommal is futtatható a telepítés befejezéséhez%n%nKilép a telepítőből?
85AboutSetupMenuItem=&Névjegy...
86AboutSetupTitle=Telepítő névjegye
87AboutSetupMessage=%1 %2 verzió%n%3%n%nAz %1 honlapja:%n%4
88AboutSetupNote=
89TranslatorNote=
90
91; *** Buttons
92ButtonBack=< &Vissza
93ButtonNext=&Tovább >
94ButtonInstall=&Telepít
95ButtonOK=OK
96ButtonCancel=Mégse
97ButtonYes=&Igen
98ButtonYesToAll=&Mindet
99ButtonNo=&Nem
100ButtonNoToAll=&Egyiket se
101ButtonFinish=&Befejezés
102ButtonBrowse=&Tallózás...
103ButtonWizardBrowse=T&allózás...
104ButtonNewFolder=Új &könyvtár
105
106; *** "Select Language" dialog messages
107SelectLanguageTitle=Telepítő nyelvi beállítás
108SelectLanguageLabel=Válassza ki a telepítés alatt használt nyelvet.
109
110; *** Common wizard text
111ClickNext=A folytatáshoz kattintson a 'Tovább'-ra, a kilépéshez a 'Mégse'-re.
112BeveledLabel=
113BrowseDialogTitle=Válasszon könyvtárt
114BrowseDialogLabel=Válasszon egy könyvtárat az alábbi listából, majd kattintson az 'OK'-ra.
115NewFolderName=Új könyvtár
116
117; *** "Welcome" wizard page
118WelcomeLabel1=Üdvözli a(z) [name] Telepítővarázslója.
119WelcomeLabel2=A(z) [name/ver] telepítésre kerül a számítógépén.%n%nAjánlott minden, egyéb futó alkalmazás bezárása a folytatás előtt.
120
121; *** "Password" wizard page
122WizardPassword=Jelszó
123PasswordLabel1=Ez a telepítés jelszóval védett.
124PasswordLabel3=Kérem adja meg a jelszót, majd kattintson a 'Tovább'-ra. A jelszavak kis- és nagy betű érzékenyek lehetnek.
125PasswordEditLabel=&Jelszó:
126IncorrectPassword=Az ön által megadott jelszó helytelen. Próbálja újra.
127
128; *** "License Agreement" wizard page
129WizardLicense=Licencszerződés
130LicenseLabel=Olvassa el figyelmesen az információkat folytatás előtt.
131LicenseLabel3=Kérem, olvassa el az alábbi licencszerződést. A telepítés folytatásához, el kell fogadnia a szerződést.
132LicenseAccepted=&Elfogadom a szerződést
133LicenseNotAccepted=&Nem fogadom el a szerződést
134
135; *** "Information" wizard pages
136WizardInfoBefore=Információk
137InfoBeforeLabel=Olvassa el a következő fontos információkat a folytatás előtt.
138InfoBeforeClickLabel=Ha készen áll, kattintson a 'Tovább'-ra.
139WizardInfoAfter=Információk
140InfoAfterLabel=Olvassa el a következő fontos információkat a folytatás előtt.
141InfoAfterClickLabel=Ha készen áll, kattintson a 'Tovább'-ra.
142
143; *** "User Information" wizard page
144WizardUserInfo=Felhasználó adatai
145UserInfoDesc=Kérem, adja meg az adatait!
146UserInfoName=&Felhasználónév:
147UserInfoOrg=&Szervezet:
148UserInfoSerial=&Sorozatszám:
149UserInfoNameRequired=Meg kell adnia egy nevet!
150
151; *** "Select Destination Location" wizard page
152WizardSelectDir=Válasszon célkönyvtárat
153SelectDirDesc=Hova települjön a(z) [name]?
154SelectDirLabel3=A(z) [name] az alábbi könyvtárba lesz telepítve.
155SelectDirBrowseLabel=A folytatáshoz, kattintson a 'Tovább'-ra. Ha másik könyvtárat választana, kattintson a 'Tallózás'-ra.
156DiskSpaceGBLabel=Legalább [gb] GB szabad területre van szükség.
157DiskSpaceMBLabel=Legalább [mb] MB szabad területre van szükség.
158CannotInstallToNetworkDrive=A Telepítő nem tud hálózati meghajtóra telepíteni.
159CannotInstallToUNCPath=A Telepítő nem tud hálózati UNC elérési útra telepíteni.
160InvalidPath=Teljes útvonalat adjon meg, a meghajtó betűjelével; például:%n%nC:\Alkalmazás%n%nvagy egy hálózati útvonalat a következő alakban:%n%n\\kiszolgáló\megosztás
161InvalidDrive=A kiválasztott meghajtó vagy hálózati megosztás nem létezik vagy nem elérhető. Válasszon egy másikat.
162DiskSpaceWarningTitle=Nincs elég szabad terület
163DiskSpaceWarning=A Telepítőnek legalább %1 KB szabad lemezterületre van szüksége, viszont a kiválasztott meghajtón csupán %2 KB áll rendelkezésre.%n%nMindenképpen folytatja?
164DirNameTooLong=A könyvtár neve vagy az útvonal túl hosszú.
165InvalidDirName=A könyvtár neve érvénytelen.
166BadDirName32=A könyvtárak nevei ezen karakterek egyikét sem tartalmazhatják:%n%n%1
167DirExistsTitle=A könyvtár már létezik
168DirExists=A könyvtár:%n%n%1%n%nmár létezik. Mindenképp ide akar telepíteni?
169DirDoesntExistTitle=A könyvtár nem létezik
170DirDoesntExist=A könyvtár:%n%n%1%n%nnem létezik. Szeretné létrehozni?
171
172; *** "Select Components" wizard page
173WizardSelectComponents=Összetevők kiválasztása
174SelectComponentsDesc=Mely összetevők kerüljenek telepítésre?
175SelectComponentsLabel2=Jelölje ki a telepítendő összetevőket; törölje a telepíteni nem kívánt összetevőket. Kattintson a 'Tovább'-ra, ha készen áll a folytatásra.
176FullInstallation=Teljes telepítés
177; if possible don't translate 'Compact' as 'Minimal' (I mean 'Minimal' in your language)
178CompactInstallation=Szokásos telepítés
179CustomInstallation=Egyéni telepítés
180NoUninstallWarningTitle=Létező összetevő
181NoUninstallWarning=A telepítő úgy találta, hogy a következő összetevők már telepítve vannak a számítógépre:%n%n%1%n%nEzen összetevők kijelölésének törlése, nem távolítja el azokat a számítógépről.%n%nMindenképpen folytatja?
182ComponentSize1=%1 KB
183ComponentSize2=%1 MB
184ComponentsDiskSpaceGBLabel=A jelenlegi kijelölés legalább [gb] GB lemezterületet igényel.                                                                                                                                                                       
185ComponentsDiskSpaceMBLabel=A jelenlegi kijelölés legalább [mb] MB lemezterületet igényel.
186
187; *** "Select Additional Tasks" wizard page
188WizardSelectTasks=További feladatok
189SelectTasksDesc=Mely kiegészítő feladatok kerüljenek végrehajtásra?
190SelectTasksLabel2=Jelölje ki, mely kiegészítő feladatokat hajtsa végre a Telepítő a(z) [name] telepítése során, majd kattintson a 'Tovább'-ra.
191
192; *** "Select Start Menu Folder" wizard page
193WizardSelectProgramGroup=Start Menü könyvtára
194SelectStartMenuFolderDesc=Hova helyezze a Telepítő a program parancsikonjait?
195SelectStartMenuFolderLabel3=A Telepítő a program parancsikonjait a Start menü következő mappájában fogja létrehozni.
196SelectStartMenuFolderBrowseLabel=A folytatáshoz kattintson a 'Tovább'-ra. Ha másik mappát választana, kattintson a 'Tallózás'-ra.
197MustEnterGroupName=Meg kell adnia egy mappanevet.
198GroupNameTooLong=A könyvtár neve vagy az útvonal túl hosszú.
199InvalidGroupName=A könyvtár neve érvénytelen.
200BadGroupName=A könyvtárak nevei ezen karakterek egyikét sem tartalmazhatják:%n%n%1
201NoProgramGroupCheck2=&Ne hozzon létre mappát a Start menüben
202
203; *** "Ready to Install" wizard page
204WizardReady=Készen állunk a telepítésre
205ReadyLabel1=A Telepítő készen áll, a(z) [name] számítógépre telepítéshez.
206ReadyLabel2a=Kattintson a 'Telepítés'-re a folytatáshoz, vagy a "Vissza"-ra a beállítások áttekintéséhez vagy megváltoztatásához.
207ReadyLabel2b=Kattintson a 'Telepítés'-re a folytatáshoz.
208ReadyMemoUserInfo=Felhasználó adatai:
209ReadyMemoDir=Telepítés célkönyvtára:
210ReadyMemoType=Telepítés típusa:
211ReadyMemoComponents=Választott összetevők:
212ReadyMemoGroup=Start menü mappája:
213ReadyMemoTasks=Kiegészítő feladatok:
214
215; *** TDownloadWizardPage wizard page and DownloadTemporaryFile
216DownloadingLabel=További fájlok letöltése...
217ButtonStopDownload=&Letöltés megállítása
218StopDownload=Biztos, hogy leakarja állítani a letöltést?
219ErrorDownloadAborted=Letöltés megszakítva
220ErrorDownloadFailed=A letöltés meghiúsult: %1 %2
221ErrorDownloadSizeFailed=Hiba a fájlméret lekérése során: %1 %2
222ErrorFileHash1=Fájl Hash (hasítóérték) hiba: %1
223ErrorFileHash2=Érvénytelen hash fájl, várt érték: %1, számított: %2
224ErrorProgress=Érvénytelen folyamat: %1 : %2
225ErrorFileSize=Érvénytelen fájlméret, várt méret %1, számított: %2
226
227; *** "Preparing to Install" wizard page
228WizardPreparing=Felkészülés a telepítésre
229PreparingDesc=A Telepítő felkészül a(z) [name] számítógépre történő telepítéshez.
230PreviousInstallNotCompleted=gy korábbi program telepítése/eltávolítása nem fejeződött be. Újra kell indítania a számítógépét a másik telepítés befejezéséhez.%n%nA számítógépe újraindítása után ismét futtassa a Telepítőt a(z) [name] telepítésének befejezéséhez.
231CannotContinue=A telepítés nem folytatható. A kilépéshez kattintson a 'Mégse'-re.
232ApplicationsFound=A következő alkalmazások olyan fájlokat használnak, amelyeket a Telepítőnek frissíteni kell. Ajánlott, hogy engedélyezze a Telepítőnek ezen alkalmazások automatikus bezárását.
233ApplicationsFound2=A következő alkalmazások olyan fájlokat használnak, amelyeket a Telepítőnek frissíteni kell. Ajánlott, hogy engedélyezze a Telepítőnek ezen alkalmazások automatikus bezárását. A telepítés befejezése után, a Telepítő megkísérli az alkalmazások újraindítását.
234CloseApplications=&Alkalmazások automatikus bezárása
235DontCloseApplications=&Ne zárja be az alkalmazásokat
236ErrorCloseApplications=A Telepítő nem tudott minden alkalmazást automatikusan bezárni. A folytatás előtt ajánlott minden, a Telepítő által frissítendő fájlokat használó alkalmazást bezárni.
237PrepareToInstallNeedsRestart=A telepítőnek most újra kell indítania a számítógépet. Az újraindítás után, futtassa újból ezt a telepítőt, hogy befejezze a [name] telepítését.%n%nÚjra szeretné most indítani a gépet?
238
239; *** "Installing" wizard page
240WizardInstalling=Telepítés
241InstallingLabel=Kérem várjon, amíg a(z) [name] telepítése zajlik.
242
243; *** "Setup Completed" wizard page
244FinishedHeadingLabel=A(z) [name] telepítésének befejezése
245FinishedLabelNoIcons=A Telepítő végzett a(z) [name] telepítésével.
246FinishedLabel=A Telepítő végzett a(z) [name] telepítésével. Az alkalmazást a létrehozott ikonok kiválasztásával indíthatja.
247ClickFinish=Kattintson a 'Befejezés'-re a kilépéshez.
248FinishedRestartLabel=A(z) [name] telepítésének befejezéséhez újra kell indítani a számítógépet. Újraindítja most?
249FinishedRestartMessage=A(z) [name] telepítésének befejezéséhez, a Telepítőnek újra kell indítani a számítógépet.%n%nÚjraindítja most?
250ShowReadmeCheck=Igen, szeretném elolvasni a FONTOS fájlt
251YesRadio=&Igen, újraindítás most
252NoRadio=&Nem, később indítom újra
253; used for example as 'Run MyProg.exe'
254RunEntryExec=%1 futtatása
255; used for example as 'View Readme.txt'
256RunEntryShellExec=%1 megtekintése
257
258; *** "Setup Needs the Next Disk" stuff
259ChangeDiskTitle=A Telepítőnek szüksége van a következő lemezre
260SelectDiskLabel2=Helyezze be a(z) %1. lemezt és kattintson az 'OK'-ra.%n%nHa a fájlok a lemez egy a megjelenítettől különböző mappájában találhatók, írja be a helyes útvonalat vagy kattintson a 'Tallózás'-ra.
261PathLabel=Ú&tvonal:
262FileNotInDir2=A(z) "%1" fájl nem található a következő helyen: "%2". Helyezze be a megfelelő lemezt vagy válasszon egy másik mappát.
263SelectDirectoryLabel=Adja meg a következő lemez helyét.
264
265; *** Installation phase messages
266SetupAborted=A telepítés nem fejeződött be.%n%nHárítsa el a hibát és futtassa újból a Telepítőt.
267AbortRetryIgnoreSelectAction=Válasszon műveletet
268AbortRetryIgnoreRetry=&Újra
269AbortRetryIgnoreIgnore=&Hiba elvetése és folytatás
270AbortRetryIgnoreCancel=Telepítés megszakítása
271
272; *** Installation status messages
273StatusClosingApplications=Alkalmazások bezárása...
274StatusCreateDirs=Könyvtárak létrehozása...
275StatusExtractFiles=Fájlok kibontása...
276StatusCreateIcons=Parancsikonok létrehozása...
277StatusCreateIniEntries=INI bejegyzések létrehozása...
278StatusCreateRegistryEntries=Rendszerleíró bejegyzések létrehozása...
279StatusRegisterFiles=Fájlok regisztrálása...
280StatusSavingUninstall=Eltávolító információk mentése...
281StatusRunProgram=Telepítés befejezése...
282StatusRestartingApplications=Alkalmazások újraindítása...
283StatusRollback=Változtatások visszavonása...
284
285; *** Misc. errors
286ErrorInternal2=Belső hiba: %1
287ErrorFunctionFailedNoCode=Sikertelen %1
288ErrorFunctionFailed=Sikertelen %1; kód: %2
289ErrorFunctionFailedWithMessage=Sikertelen %1; kód: %2.%n%3
290ErrorExecutingProgram=Nem hajtható végre a fájl:%n%1
291
292; *** Registry errors
293ErrorRegOpenKey=Nem nyitható meg a rendszerleíró kulcs:%n%1\%2
294ErrorRegCreateKey=Nem hozható létre a rendszerleíró kulcs:%n%1\%2
295ErrorRegWriteKey=Nem módosítható a rendszerleíró kulcs:%n%1\%2
296
297; *** INI errors
298ErrorIniEntry=Hiba lépett fel az INI bejegyzés során, ebben a fájlban: "%1".
299
300; *** File copying errors
301FileAbortRetryIgnoreSkipNotRecommended=&Fájl kihagyása (nem ajánlott)
302FileAbortRetryIgnoreIgnoreNotRecommended=&Hiba elvetése és folytatás (nem ajánlott)
303SourceIsCorrupted=A forrásfájl megsérült
304SourceDoesntExist=A(z) "%1" forrásfájl nem létezik
305ExistingFileReadOnly2=A fájl csak olvashatóként van jelölve, ezért nem cserélhető le.
306ExistingFileReadOnlyRetry=Csak &olvasható tulajdonság eltávolítása és újra próbálkozás
307ExistingFileReadOnlyKeepExisting=&Létező fájl megtartása
308ErrorReadingExistingDest=Hiba lépett fel a fájl olvasása közben:
309FileExistsSelectAction=Mit tegyünk?
310FileExists2=A fájl már létezik.
311FileExistsOverwriteExisting=A &létező fájl felülírása
312FileExistsKeepExisting=A &már létező fájl megtartása
313FileExistsOverwriteOrKeepAll=&Tegyük ezt, a következő fájlütközések esetén is
314ExistingFileNewerSelectAction=Mit kíván tenni?
315ExistingFileNewer2=A létező fájl újabb a telepítésre kerülőnél
316ExistingFileNewerOverwriteExisting=A &létező fájl felülírása
317ExistingFileNewerKeepExisting=&Tartsuk meg a létező fájlt (ajánlott)
318ExistingFileNewerOverwriteOrKeepAll=&Tegyük ezt, a következő fájlütközések esetén is
319ErrorChangingAttr=Hiba lépett fel a fájl attribútumának módosítása közben:
320ErrorCreatingTemp=Hiba lépett fel a fájl telepítési könyvtárban történő létrehozása közben:
321ErrorReadingSource=Hiba lépett fel a forrásfájl olvasása közben:
322ErrorCopying=Hiba lépett fel a fájl másolása közben:
323ErrorReplacingExistingFile=Hiba lépett fel a létező fájl cseréje közben:
324ErrorRestartReplace=A fájl cseréje az újraindítás után sikertelen volt:
325ErrorRenamingTemp=Hiba lépett fel fájl telepítési könyvtárban történő átnevezése közben:
326ErrorRegisterServer=Nem lehet regisztrálni a DLL-t/OCX-et: %1
327ErrorRegSvr32Failed=Sikertelen RegSvr32. A visszaadott kód: %1
328ErrorRegisterTypeLib=Nem lehet regisztrálni a típustárat: %1
329
330; *** Uninstall display name markings
331; used for example as 'My Program (32-bit)'
332UninstallDisplayNameMark=%1 (%2)
333; used for example as 'My Program (32-bit, All users)'
334UninstallDisplayNameMarks=%1 (%2, %3)
335UninstallDisplayNameMark32Bit=32-bit
336UninstallDisplayNameMark64Bit=64-bit
337UninstallDisplayNameMarkAllUsers=Minden felhasználó
338UninstallDisplayNameMarkCurrentUser=Jelenlegi felhasználó
339
340; *** Post-installation errors
341ErrorOpeningReadme=Hiba lépett fel a FONTOS fájl megnyitása közben.
342ErrorRestartingComputer=A Telepítő nem tudta újraindítani a számítógépet. Indítsa újra kézileg.
343
344; *** Uninstaller messages
345UninstallNotFound=A(z) "%1" fájl nem létezik. Nem távolítható el.
346UninstallOpenError=A(z) "%1" fájl nem nyitható meg. Nem távolítható el
347UninstallUnsupportedVer=A(z) "%1" eltávolítási naplófájl formátumát nem tudja felismerni az eltávolító jelen verziója. Az eltávolítás nem folytatható
348UninstallUnknownEntry=Egy ismeretlen bejegyzés (%1) található az eltávolítási naplófájlban
349ConfirmUninstall=Biztosan el kívánja távolítani a(z) %1 programot és minden összetevőjét?
350UninstallOnlyOnWin64=Ezt a telepítést csak 64-bites Windows operációs rendszerről lehet eltávolítani.
351OnlyAdminCanUninstall=Ezt a telepítést csak adminisztrációs jogokkal rendelkező felhasználó távolíthatja el.
352UninstallStatusLabel=Legyen türelemmel, amíg a(z) %1 számítógépéről történő eltávolítása befejeződik.
353UninstalledAll=A(z) %1 sikeresen el lett távolítva a számítógépről.
354UninstalledMost=A(z) %1 eltávolítása befejeződött.%n%nNéhány elemet nem lehetettet eltávolítani. Törölje kézileg.
355UninstalledAndNeedsRestart=A(z) %1 eltávolításának befejezéséhez újra kell indítania a számítógépét.%n%nÚjraindítja most?
356UninstallDataCorrupted=A(z) "%1" fájl sérült. Nem távolítható el.
357
358; *** Uninstallation phase messages
359ConfirmDeleteSharedFileTitle=Törli a megosztott fájlt?
360ConfirmDeleteSharedFile2=A rendszer azt jelzi, hogy a következő megosztott fájlra már nincs szüksége egyetlen programnak sem. Eltávolítja a megosztott fájlt?%n%nHa más programok még mindig használják a megosztott fájlt, akkor az eltávolítása után lehet, hogy nem fognak megfelelően működni. Ha bizonytalan, válassza a Nemet. A fájl megtartása nem okoz problémát a rendszerben.
361SharedFileNameLabel=Fájlnév:
362SharedFileLocationLabel=Helye:
363WizardUninstalling=Eltávolítás állapota
364StatusUninstalling=%1 eltávolítása...
365
366; *** Shutdown block reasons
367ShutdownBlockReasonInstallingApp=%1 telepítése.
368ShutdownBlockReasonUninstallingApp=%1 eltávolítása.
369
370; The custom messages below aren't used by Setup itself, but if you make
371; use of them in your scripts, you'll want to translate them.
372
373[CustomMessages]
374
375NameAndVersion=%1, verzió: %2
376AdditionalIcons=További parancsikonok:
377CreateDesktopIcon=&Asztali ikon létrehozása
378CreateQuickLaunchIcon=&Gyorsindító parancsikon létrehozása
379ProgramOnTheWeb=%1 az interneten
380UninstallProgram=Eltávolítás - %1
381LaunchProgram=Indítás %1
382AssocFileExtension=A(z) %1 &társítása a(z) %2 fájlkiterjesztéssel
383AssocingFileExtension=A(z) %1 társítása a(z) %2 fájlkiterjesztéssel...
384AutoStartProgramGroupDescription=Indítópult:
385AutoStartProgram=%1 automatikus indítása
386AddonHostProgramNotFound=A(z) %1 nem található a kiválasztott könyvtárban.%n%nMindenképpen folytatja?
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.